Scurtă caracterizare a Poeziei lui Sri Chinmoy


Fragment din disertaţia Dr Vidagdha Meredith Bennett, Simplicity and Power: The Poetry of Sri Chinmoy 1971-1981 (Simplitate şi Putere: Poezia lui Sri Chinmoy, 1971-1981)
 
Poemele lui Sri Chinmoy cercetează o epocă ce a devenit cunoscută pentru curiozitatea sa intelectuală şi decepţia spirituală. Ele afirmă cu putere că omul trăieşte acum o înviorare a imboldului spiritual, că există anumite adevăruri supreme universal împărtăşite. Având la bază această convingere, poemele lui Sri Chinmoy ni se adresează cu îndrăzneală, în accentele timpurilor noastre, revelând misterele vieţii interioare şi indicând la ţelul ultim – uniunea cu Dumnezeu.
Privite în ansamblu, versurile lui Sri Chinmoy compun un portret al omului în măreţia sa spirituală, iar puritatea ce caracterizează utilizarea mediului poetic se trage din refuzul de a-l folosi pentru a comunica oricare alt material. Pentru Sri Chinmoy nimic nu este atât de important sau împlinitor ca realitatea sufletului, nimic atât de mulţumitor ca dragostea omului faţă de Dumnezeu şi nimic atât de încântător ca acel joc nesfârşit de-a v-aţi ascunselea, savurat de Creator şi de creaţia Sa. 
Sri Chinmoy restabileşte valorile spirituale nu prin renunţarea la realizările epocii moderne, ci prin reconcilierea nivelului actual al progresului nostru material cu o perfecţiune interioară. Acum, în sfârşit, cuvintele lui par să spună: putem să ne permitem puterea simplităţii